Adolf Hitler – Moj poredak sveta [PDF]

Zbirka Hitlerovih govora smeštena u tekući komentar … Milioni reči morali su biti eliminisani kako bi se zadržali samo takvi govori ili delovi govora koji čine čitljivu i poučnu knjigu.