Džejms Redfild – Celestinsko proročanstvo [PDF]

Knjiga koje se javlja jednom u životu i zauvek menja postojeći pogled na svet!

U kišnim prašumama Perua otkriven je drevni rukopis u kom se nalazi devet ključnih uvida o samom životu – uvida koji vode čoveka ka sveopštem duhovnom preporodu na Zemlji.

Zasnovano na drevnoj mudrosti, Celestinsko proročanstvo vam pomaže da uspostavite vezu između onoga što trenutno doživljavate i omogućava vam da vidite šta će se desiti u narednim godinama vašeg života!

Ova nezaboravna priča odiše avanturom i novim otkrićima, ali je isto tako i vodič do istančanog zapažanja i odgovora na pitanja gde se i zašto nalazite u životu i usmerava vas ka novoj energiji i optimizmu. Prikaži više… “Džejms Redfild – Celestinsko proročanstvo [PDF]”

Spinoza – Politički traktat [PDF]

Spinozino delo “Teološko-politički traktat” (1670.) uzdrmalo je duhove oficijelne crkve zapadne Evrope. Nastalo je u Amsterdamu i predstavljalo je duhovni nukleus radikalne kritike crkve i života utemeljenog na dogmama. U ovom delu on zastupa stajalište da objava nije istina, nego da je ona produkt volje i u suprotnosti je sa umom, te on nastoji da demistificira objavu u sklopu celokupne judejsko-hrišćanske i islamske tradicije. On smatra da Toru, Bibliju i Kur’an treba objasniti sa istorijskog stajališta, kao i sve druge knjige. To je svakako bila heretička misao.

Prikaži više… “Spinoza – Politički traktat [PDF]”

Ludvig Vitgenštajn – O izvesnosti [PDF]

Ludvig Vitgenštajn (nem. Ludwig Wittgenstein Josef Johann; Beč, 26. aprila 1889 — Kembridž, 29. aprila 1951) bio je austrijsko-britanski filozof poreklom iz Austrije koji je prvenstveno radio u poljima logike, matematičke filozofije, filozofije duha, i filozofije jezika. Mnogi ga smatraju jednim od najupečatljivijih i najharizmatičnijih filozofa u 20. veku uopšte. Od 1929 do 1947, Vitgenštajn je predavao na univerzitetu u Kembridžu. Tokom svog života on je objavio samo jednu tanku knjigu, Logičko-filozofski traktat sa 75 stranica (1921), jedan članak, jednu knjigu pregleda i dečiji rečnik. Njegovi obimni rukopisi su uređeni i objavljeni posthumno. Filozofijska istraživanja su objavljena kao knjiga 1953, i od tada su njegovi radovi prepoznati kao jedno od najvažnijih dela filozofije u 20. veku. Njegov nastavnik, Bertrand Rasel, opisao je Vitgenštajna kao „najsavršeniji primer genija koga je ikada poznavao kao što se tradicionalno shvata; strastven, duboko intenzivan i dominantan”. Prikaži više… “Ludvig Vitgenštajn – O izvesnosti [PDF]”

Ernesto Sabato – Pojedinac i univerzum [PDF]

Argentinski pisac Ernesto Sabato se rodio 1911. godine. Studirao je matematiku, fiziku i filozofiju, radio na istraživanju zračenja atoma u Laboratoriji Kiri, a zatim u SAD. Bavljenje naukom napustio je oko 1945. godine, i od tada se isključivo posvetio književnosti. Te godine objavio je prvu zbirku eseja, Pojedinac i Univerzum, za kojom su usledile, između ostalih, Ljudi i zupčanici, Krivoverja, Pisac i njegove aveti, Apologije i odbacivanja… Prikaži više… “Ernesto Sabato – Pojedinac i univerzum [PDF]”

Ernesto Sabato – Otpor [PDF]

U životu postoji jedna vrednost koja često drugima ostaje skrivena, ali je čovek oseća duboko u svojoj duši: to je vernost ili nevernost onome što osećamo da je naša sudbina ili vokacija koju treba da ispunimo. Sudbina, kao uostalom sve što je ljudsko, ne ispoljava se apstraktno već se oživotvoruje u nekoj okolnosti, na nekom malenom mestu, na nekom voljenom licu, u rođenju nekog siromaška na periferiji neke imperije.

 

Prikaži više… “Ernesto Sabato – Otpor [PDF]”

August Strindberg – Inferno [PDF Online]

Luter govori da su izvesni ljudi već u ovom životu našli svoj pakao. Strindberg ga je našao i doživeo, te celi Inferno govori o njegovim paklenim mukama. Griže savesti,paklene čežnje, svest o počinjenim zločinima i nemogućnost da ih pokaje, strašna materijalna beda, iz koje ne može da se trgne i spase, gledanje u svemu i svakome zamke i neprijatelje, smrt i užas. Leti kao luda od stana do stana, od prijatelja do prijatelja, od zemlje do zemlje i svugde upada u pakao, nesretan, očajan, lud, uzvišen i neshvatljiv…  August Strindberg – Inferno pdf download online knjiga link Prikaži više… “August Strindberg – Inferno [PDF Online]”

Milo Lompar – O tragičkom pesniku [PDF Online]

U svojoj najnovijoj knjizi O tragičkom pesniku ( Njegoševe pesme ) istaknuti savremeni proučavalac Njegoša, profesor Filološkog fakulteta, dobitnik više uglednih nagrada za filozofiju, teoriju književnosti i esejistiku, Milo Lompar, analitički istražuje Njegoševe pesme. To je potpuna novina koju donosi ova knjiga. Jer, te pesme nisu do sada bile predmet celovite analize. Lompar detaljno i iscrpno analizira najpoznatije Njegoševe pesme, a posebno najčuveniju medju njima Noć skuplja vijeka, koja je istovremeno i jedna od najlepših pesama celokupnog srpskog pesništva. U ovim analizama otkriven je Njegoš kao lirski pesnik. On je osvetljen kao tragički pesnik čije duhovno iskustvo oscilira u mističkom odnosu izmedju Boga i ponora. Deo ove studije su i celoviti tekstovi Njegoševih pesama, tako da čitalac na jednom mestu ima i originalne tekstove i njihovo novo i jedinstveno tumačenje. Prikaži više… “Milo Lompar – O tragičkom pesniku [PDF Online]”

Fridrih Niče – Antihrist [Audio Knjiga]

Antihrist je knjiga koju je napisao nemački filozof Fridrih Niče objavljena 1895. godine.

Naslov može biti preveden kao « Antihrist » ili « Antihrišćanin » ; sudeći po sadržaju knjige verovatno je da autor podrazumeva oboje. Prema knjizi Eno čoveka (Ecce homo), može se pretpostaviti kako je Antihrist Dionis, bog koji simbolizuje prema Ničeu antitezu hrišćanske interpretacije postojanja. Friedrich Nietzsche – Antihrist zvučna knjiga Prikaži više… “Fridrih Niče – Antihrist [Audio Knjiga]”