Džems Džojs – Pisma Nori [PDF]

Džejms Džojs, pišući svojoj supruzi Nori, svedoči o teškim uslovima pod kojim su izlazile njegove prve knjige, o svojoj potrebi da odbaci društveno-religiozni poredak, ali i o averziji koju je osećao prema Dablinu i Irskoj. Pisma su, međutim, zanimljivija po tome što i u njima autor Uliksa ispoljava svoj žestoki senzibilitet, jer ovde kriterijum lepote postaje slast bestidnog voluptuoznog izražavanja, a u prebiranju po skaradnim rečima, kao najlepšim izrazima ljubavi, otkriva se jaka potreba da se voli na jedan drugačiji način, mimo dobrih ukusa okamenjene bračne ljubavne gramatike.