Gajto Gazdanov – Povratak Bude [PDF]

Ja sam umro – dugo sam tražio reči kojima bih mogao da opišem to što mi se desilo i uverio sam se da nijedan od pojmova za koje znam i kojima sam navikao da se služim ne može da odredi tu činjenicu, i da je onaj koji mi se čini najmanje netačnim povezan upravo sa oblašću smrti – umro sam u junu mesecu, noću, jedne od prvih godina mog boravka u inostranstvu. To, međutim, nije bilo ništa teže shvatljivo od činjenice da sam ja bio jedini čovek koji je znao za tu smrt, i jedini njen očevidac.