Miroljub Petrović – Ko vlada svetom [PDF]

Mišolovka je jedan od simbola prevare. U početku,
ona se koristila za hvatanje miševa, ali njen princip rada se tokom istorije najviše primenjivao za “hvatanje ljudi”.
Princip rada mišolovke je jednostavan. Ona izgleda kao da nudi nešto veoma primamljivo, a u stvari je klopka. Žrtva koja se uhvati u mišolovku najčešće određeno vreme pati, da bi na kraju usledila smrt. U retkim slučajevima žrtva uspe da se iščupa iz mišolovke i sačuva život.