Gajto Gazdanov – Povratak Bude [PDF]

Ja sam umro – dugo sam tražio reči kojima bih mogao da opišem to što mi se desilo i uverio sam se da nijedan od pojmova za koje znam i kojima sam navikao da se služim ne može da odredi tu činjenicu, i da je onaj koji mi se čini najmanje netačnim povezan upravo sa oblašću smrti – umro sam u junu mesecu, noću, jedne od prvih godina mog boravka u inostranstvu. To, međutim, nije bilo ništa teže shvatljivo od činjenice da sam ja bio jedini čovek koji je znao za tu smrt, i jedini njen očevidac.

Continue reading “Gajto Gazdanov – Povratak Bude [PDF]”

Gajto Gazdanov – Istorija jednog putovanja [PDF]

Roman “Istorija jednog putovanja” Gajtoa Gazdanova je autobiografski roman, ili, kako prevodilac Duško Paunković kaže, “ima samo autobiografsku podlogu, elemente preko kojih Gazdanov nanosi idealizovane slike stvarnosti koja je bila izraziti okrutna i nepravedna”. To je jedini roman iz ranog i srednjeg perioda njegovog stvaralaštva kroz koji provejava optimizam. Zapravo, to je priča o moralno preporođenoj prostitutki, preciznije o tome kako okolnosti potpuno izmene sudbinu… Ali, osnovni motiv romana jeste putovanje kao simbol nemogućnosti pripadanja… Continue reading “Gajto Gazdanov – Istorija jednog putovanja [PDF]”

Gajto Gazdanov – Veče kod Kler [PDF Online]

Veče kod Kler (1930) je prvi roman Gajta Gazdanova i, po mišljenju kritike, najbolje delo o građanskom ratu u emigrantskoj književnosti.
Ovo je psihološki ljubavni roman na pozadini građanskog rata u Rusiji, istovremeno i epski i lirski. Ima autobiografsku osnovu u neostvarenoj mladalačkoj ljubavi prema Tatjani Paškovoj u Harkovu, koja je u romanu pretvorena u Francuskinju Kler. Obrnuta kompozicija (roman počinje od kraja) sastoji se od posebnih epizoda povezanih slučajnim asocijacijama. Iza naizgled jednostavne fabule krije se kompleksno delo. Continue reading “Gajto Gazdanov – Veče kod Kler [PDF Online]”