Tomas Man – Lota u Vajmaru [PDF]

Roman Lota u Vajmaru je jedno od poznih Manovih dela, napisano tokom njegovih emigrantskih dana u Americi tokom II svetskog rata. Iako zabranjen u nacističkoj Nemačkoj, Manov roman je čak i u takvim uslovima brzo postao vrlo popularan.

“Lota” je neka vrsta istorijskog romana posvećenog u prvom redu Geteu, u kome se pripoveda epizoda iz Geteovog života: nakon nekih 40 godina veliki pisac se ponovo susreo sa starom poznanicom – Šarlotom Kestner – koju je, kao i svoju mladalačku ljubav opisao u liku Lote u proslavljenom delu “Jadi mladog Vertera”. Razlika od priče o Verteru i Geteovog života je bila jedino u činjenici da je književni junak podlegao bolu neuzvraćene ljubavi (ubio se, što je kažu, u ona romatična vremena predstavljalo tragičan primer za zlosrećene i nesretno zaljubljene čitaoce) dok je Gete, na sreću, pregurao svoje ljubavne jade i još decenijama stvarao dostigavši za života status klasika i obožavanog nemačkog pisca.